محل تبلیغات شما

معجزات و کرامات بسیاری از آن امام عزیز صادر شده است که ذکر آن ها نیاز به یک کتاب جداگانه دارد. ولی در اینجا به چند نمونه آن ها اشاره می کنیم:

1. مردی از اهالی عراق، مالی را برای امام زمان (ع) فرستاد، حضرت مال را برگرداند و پیغام داد که حق پسرعموهایت را که چهارصد درهم است، از آن خارج کن. مزرعه ای در دست او بود که پسرعموهایش در آن مزرعه شریک بودند، ولی حق آن ها را نمی پرداخت. چون حساب کرد، دید که طلب آن ها همان چهارصد درم می شود. پس از پرداختن آن، باقی مانده را نزد حضرت فرستاد و قبول شد.>>

2. ابن شادان می گوید: چهارصد و هشتاد درهم سهم امام نزد من جمع شده بود، من نمی خواستم از پانصد درهم کمتر باشد، لذا بیست درهم از مال خودم برداشته، به آن اضافه نموده و برای اسدی (وکیل حضرت) فرستادم، اما ننوشتم که مقداری از این ها هم از من است. جواب آمد: پانصد درهمی که بیست درهم آن از خودت بود رسید.

منابع:

پورتابل جامع مهدویت

زمینه ساز ظهور حجّت(عج)

معجزات حضرت حجّت(عج)+دانلود کتاب

سخنان حضرت علي(ع) درباره اخرالزمان

درهم ,ها ,حضرت ,چهارصد ,امام ,حق ,آن ها ,از آن ,بیست درهم ,شده بود، ,من نمی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
ایزوگام آب و هوا Dasart پریمیر با محمود پرواز تا طلوع baghbani sirumouly James gamladesvi